Rozwązania dla zrównoważonego rozwoju w turystyce
Sustainable business solutions in tourism

 
mast graphic

Languages: English

strona główna

nasze metody pracy

najnowsze projekty

nasz zespół

mapa serwisu

Nasz Zespół

Benjamin Carey

Dyrektor naczelny, Benjamin Carey, założył przedsiębiorstwo Dunira Strategy w 2002 roku, mając za sobą udaną karierę w zarządzaniu turystyką. Jego główne umiejętności dotyczą analizy gospodarczej, przeprojektowywania procesów i zarządzania projektami, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie przychodami, strategię marketingową i rozwój zrównoważony (bezpieczny dla środowiska).

Benjamin jest absolwentem University of Edinburgh, który ukończył z tytułem MA (Hons) in Philosophy [odpowiednik magistra filozofii], i uczestniczył w podyplomowych kursach z ekonomiki rozwoju i polityki publicznej w Londynie, robiąc jednocześnie karierę w przemyśle turystycznym. Zajmował się zarządzaniem i doradztwem pracując dla MyTravel i TUI, wiodących europejskich organizatorów wycieczek, dla których opracował rewolucyjne systemy zarządzania przychodami oraz odpowiadał za marketing, rozwój produktów i zarządzanie projektami strategicznymi.

Posiada znaczące doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi (NGO) i z sektorem publicznym, i jest założycielem Edinburgh Global Partnerships [Globalne Partnerstwo Edynburskie], organizacji charytatywnej działającej na rzecz rozwoju społeczności i edukacji międzynarodowej. Jako były członek zarządu Tourism Concern, organizacji badawczo-doradczej, jest szczególnie zainteresowany zarządzaniem bezpiecznym dla środowiska oraz ekonomiczną integracją rozwoju turystyki.

Benjamin pracował na wyższych uczelniach: Leeds Metropolitan University i Napier University Business School. Prezentował referaty na konferencjach i publikował artykuły na tematy dotyczące m.in. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Azji Centralnej i marketingu w turystyce śródziemnomorskiej. Pisze także dla "eTurboNews", "In Focus" oraz innych czasopism i magazynów związanych z turystyką.

Jego funkcje publiczne obejmują: członkowstwo w Lothian Research Ethics Committee [Komisja Etyki Badawczej hrabstwa Lothian] i jest aktywnym członkiem następujących brytyjskich i międzynarodowych organizacji: Leeds Tourism Group, Slow Food International, Tourism Concern i The Tourism Society.

Skontaktuj się z Benjaminem

 

 

Marianna Strzelecka

Jako konsultant w firmie Dunira, Marianna Strzelecka jest liderem naszych działań na terenie Polski. Do głównych jej zainteresowań należą rozwój turystyki zrównoważone, endogeniczny rozwój turystyki w trakcie zmian gospodarczych, oraz rola organizacji pozarządowych w zrównoważonym rozwoju turystyki obszarów wiejskich.

Dotychczasowe działania Marianny koncentrowały się na rozwoju społeczności lokalnych poprzez rozwój turystyki zrównoważonej w warunkach transformacji politycznej i gospodarczej. Zdobyła ona doświadczenie w projektach ‘action research’ podczas współpracy w ramach rozwoju rekreacji i turystyki w East St. Louis w Illinois oraz zrównoważonego rozwoju turystyki w Wielkopolskim Parku Narodowym. Ekspertyza Marianny Strzeleckiej wynika szczególnie ze współpracy z sektorem publicznym i organizacjami zarządzającymi rozwojem turystyki w Europie Środkowej i Wschodniej, oraz w Ameryce Północnej.

Stopień magistra zdobyła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie Marianna pracuje nad doktoratem na University of Illinois z zakresu wpływu programu  LEADER promującego zrównoważony rozwój turystyki na rozwój turystyki obszarów wiejskich w województwie Pomorskim: ‘Enhancing individual and community empowerment through sustainable tourism development’.

Dodatkowe zainteresowania obejmują turystykę wynikającą z tradycji kulinarnych obszaru oraz turystykę związaną z walorami środowiska naturalnego. Prywatne zainteresowania obejmują wspinaczkę sportową oraz muzykę.  

Skontaktuj się z Marianną

 

 

Nasi partnerzy

Mimo, iż nasze własne doświadczenie i umiejętności są znaczące, chętnie korzystamy z pomocy i wiedzy fachowej innych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji w doborze specjalistów do zespołów pracujących nad konkretnymi projektami. W dziedzinie badań korzystamy z usług międzynarodowych ekspertów i ich partnerów. W dziedzinie systemów wymiany informacji, w formie tradycyjnej lub elektronicznej, zatrudniamy zawodowych autorów tekstów informacyjnych i reklamowych z doświadczeniem w przemyśle turystycznym. Aby lepiej zrozumieć kwestie związane z turystyką w innych obszarach świata współpracujemy z lokalnymi doradcami na sześciu kontynentach.

 

Informacje o firmie

Dunira Strategy jest nazwą handlową przedsiębiorstwa Dunira Limited, zarejestrowanego w Szkocji, numer w ewidencji gospodarczej: SC229031, adres firmy: 33 West Preston Street, Edinburgh EH8 9PY, UK.

Przedsiębiorstwo jest członkiem-założycielem Travel Foundation Forum [Forum Fundacji ds. Podróżowania] i członkiem Edinburgh Chamber of Commerce [Izby Handlowej w Edynburgu] oraz Growing Business Forum [Forum Rozwijającego się Biznesu].

 

Zasoby ludzkie

Chętnie nawiążemy kontakt z osobami, których zainteresowania i doświadczenie są związane z marketingiem turystycznym i turystyką zrównoważoną.

Przy opracowywaniu niektórych projektów wymagana jest znajomość specjalistycznej terminologii w obcych językach, specyficzna wiedza informatyczna (np. znajomość odpowiednich programów).

Kontakt z działem zasobów ludzkich (HR)

Księgowość

Numer VAT przedsiębiorstwa Dunira: 790 0173 44.

Kontakt z działem księgowości

 

 

Do góry

 

Dunira Strategy, 33 West Preston Street, Edynburg EH8 9PY, Szkocja, UK | Tel: +44 (0) 845 370 8076 | Fax: +44 (0) 845 370 8188
EMail: info@dunira.com | © Dunira Strategy 2013