Rozwązania dla zrównoważonego rozwoju w turystyce
Sustainable business solutions in tourism

 
mast graphic

Languages: English

strona główna

nasze metody pracy

najnowsze projekty

nasz zespół

mapa serwisu

Nasze Metody Pracy

Dysponując siecią wyjątkowo dobrych badaczy, ekspertów i współpracowników, pracujemy z klientami i partnerami z sektora publicznego i prywatnego, a także z organizacjami społecznymi i charytatywnymi w różnych krajach. Wszystkie projekty prowadzi osobiście dyrektor naczelny firmy Dunira, mający bogate doświadczenie w zakresie organizacji wycieczek (doświadczenie tour-operatora), kierowania projektami i rozwoju turystyki. Kierując się zasadami turystyki zrównoważonej oraz zasadami związanymi z projektami, w których uczestniczy wiele zainteresowanych stron, wybieramy przede wszystkim zintegrowane strategie angażujące wszystkich zainteresowanych oraz budujemy system zależności ekonomicznych (łancuchy dostaw) między turystyką a lokalnymi przedsiębiorstwami, edukacją i rolnictwem. Zawsze współpracujemy bardzo ściśle z klientami i partnerami od początku do końca każdego projektu, aby uzyskać odpowiednie wyniki.

Nasze umiejętności i doświadczenie oferujemy w następującym zakresie:

 

Analiza strategiczna

Dunira Strategy potrafi ocenić istniejące w danej sytuacji możliwości w kontekście szerszych strategii turystycznych i polityki rozwoju, korzystając zarówno z metod jakościowych, jak i ilościowych. Działania w tym obszarze mogą obejmować ustalanie modelu sytuacji ekonomicznej, przegląd środowiskowy, ocenę walorów turystycznych i zasobów, przegląd istniejących produktów i łancuchy dostaw (systemy zależności ekonomicznych), analizę potrzeb szkoleniowych, oraz badanie rynku konsumentów.

 

Doradztwo w zakresie organizowania wycieczek

Korzystając z solidnego doświadczenia naszego zespołu w zakresie organizacji wyjazdów turystycznych, Dunira współpracuje z klientami nad rozpoznaniem możliwości przychodów i rozwoju. Narzędziem takiej identyfikacji może być badanie rynku dla potencjalnego miejsca wyjazdów turystycznych lub dla konkretnego sektora. Inne działania z zakresu doradztwa gospodarczego obejmują politykę informatyczną (IT) oraz strategie angażujące zainteresowane strony działania mające na celu zapewnienie skutecznej dystrybucji i udanego funkcjonowania produktów firmowych.

 

Rozwój turystyki

Dunira konsultuje się z zainteresowanymi stronami i organizatorami wyjazdów turystycznych w ramach opracowywania nowych produktów, przy zastosowaniu skutecznej polityki kreowania wizerunku firmy oraz odpowiedniego programu marketingowego. Nasze plany opieramy zawsze na analizie strategicznej walorów turystycznych i zasobów dostępnych w określonym miejscu. Odzwierciedlają one również popyt wśród konsumentów i bieżący rozwój rynku. Aby zapewnić kontynuację udanej polityki, w ofercie naszych produktów bierzemy pod uwagę potrzeby większych społeczności mając na celu promocję regionalną i integrację międzysektorową.

 

Szkolenia i wdrażanie

Realizowanie planu rozwoju produktu zależy nie tylko od wszechstronnej polityki kreowania wizerunku firmy i strategii marketingowej, choć są to oczywiście niezbędne komponenty. Doradzamy naszym klientom także w kwestiach innowacyjnych rozwiązań informatycznych (IT), strategii sprawnego zarządzania, skutecznych programów szkoleniowych, inicjatyw zwiększania wydajności, polityki środowiskowej i polityki społecznej odpowiedzialności w biznesie (CSR), oraz opracowywania skutecznych modeli marketingu korzystając z różnorodnych sposobów przekazu i sprawdzonych kanałów sprzedaży. Uzgadniamy wskaźniki funkcjonowania, aby osiągnąć zamierzone cele.

 

Badani naukowe

Dunira współpracuje z ośrodkami akademickimi, organizacjami pozarządowymi oraz tymi z sektora publicznego. Współpraca ta nakierowana jest na prowadzenie badań z zakresu turystyki, a także na opracowywanie wskaźników środowiskowych i modelu rozwoju. Badania te mogą dotyczyć m.in. konkretnych miejsc docelowych dla wyjazdów turystycznych lub określonych obszarów rynku, jak na przykład turystyka dla mniej zamożnych klientów lub systemy wzajemnych powiązań ekonomicznych (lańcuchów dostaw) w danym regionie. Wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Dunira dostarczyły odpowiedzi na niektóre pytania stawiane przez Dochodzenia Parlamentarne (Parliamentary Inquiries), a także były wykorzystane na zajęciach akademickich i podczas szkoleń dla przedstawicieli przemysłu turystycznego.

 

Najnowsze projekty>>

 

Do góry

Dunira Strategy, 33 West Preston Street, Edynburg EH8 9PY, Szkocja, UK | Tel: +44 (0) 845 370 8076 | Fax: +44 (0) 845 370 8188
EMail: info@dunira.com | © Dunira Strategy 2013